I. terem

Torziós ingák

Eötvös Loránd gravitációval kapcsolatos kutatásainak legfontosabb eszköze a szinte hihetetlen érzékenységű műszer, a híres Eötvös-féle torziós inga (variométer) volt.

1890-től, az első inga születésétől kezdve folyamatosan fejlesztette a műszert, és több kiváló eszközt is készített. Közülük egy az egyszerű nehézségi variométer, a "balatoni inga" 1900-ban a párizsi világkiállításon díjat nyert. Halála után kollégái folytatták az elkezdett munkát.

Kiállításunk I.termében az Eötvös hagyatékban megmaradt torziós ingák fényképei láthatók.


Horizontális variométer, 1890

Az első Eötvös-inga

​​​A balatoni inga,1898

Terepi használatra kifejlesztett egyszerű torziós inga, 1898. Ez az a műszer, amely 1900-ban a párizsi világkiállításon díjat nyert, és amellyel a balatoni méréseket végezték.Kettős nagy inga, 1902

Eötvös és munkatársai ezt az eszközt használták a súlyos és tehetetlen tömeg azonosságának kísérleti vizsgálatára

Kettős nagy inga, 1902

A kettős nagy inga középső része.A kettős nagy inga távcsöve

​

​​Kettős kis eszköz, 1908

Kettős nagy inga kicsinyített változata, a terepi mérések megkönnyítésére.

​Egyéb gravitációs műszerek

Eötvös az inga érzékenységének fokozására elkészítette a gravitációs kompenzátort. Kevessé ismert, hogy graviméter fejlesztésével is foglalkozott. Az alábbi címeken ezek a műszerek, valamint az Eötvös-hatás kimutatására szolgáló eszköz tekinthetõ meg.

​A gravitációs kompenzátor első változata

A gravitációs kompenzátor lényegében egy különleges asztatizált torziós inga. A kitérítő tömegek helyzetének változtatásával a műszer érzékenysége egészen az instabilitásig fokozható.

​Gravitációs kompenzátor és görbületi variométer, 1890

A képen balra a gravitációs kompenzátor, jobbra a görbületi variométer látható.​Háromkarú görbületi variométer, 1909

A háromkarú görbületi variométert a mérési idő lecsökkentésére fejlesztette ki.

​Bifiláris graviméter

A bifiláris graviméter 1901-ben készült. A torziós ingáktól eltérően nem a gravitációs tér gradiensét, hanem annak nagyságát méri.Az Eötvös-hatás kimutatására szolgáló eszköz, 1915

Életének utolsó éveiben Eötvöst a később róla elnevezett fizikai jelenség, az Eötvös effektus foglalkoztatta. Ezzel a mûszerrel folytatott kísérletei a föld forgásának újabb bizonyítékául szolgáltak.Egyetemi eszköz a gravitáció demonstrálására

A műszer torziós szálon függő súlyt, és egy két részre osztott tartályt tartalmaz. Az egyik tartályban higany van, a másik üres. Egy csap elforgatásával a higany átfolyik a másik tartályba. A tömegátrendeződés megváltoztatja a súlyra ható erőt, ami a torziós szál elcsavarodását okozza. Az eszközt Eötvös egyetemi előadásain a tömegvonzás demonstrálására használta.

Vertikális inga

Eötvös a műszert a gravitációs potenciál "z" szerinti második deriváltjának mérésére készítette. Érzékenysége nem érte el a torziós inga érzékenységét, ezért felhagyott a további kísérletekkel.Torziós szál preparátor

Az eszköz az ingákban használt torziós szálak előkészítésére szolgált.

Mágneses műszerek

A Föld gravitációs terének vizsgálata mellett Eötvös nagy figyelmet szentelt a mágneses térrel kapcsolatos kísérleteknek is. Méréseiben mágneses teodolitokat, inklinométereket, földinduktorokat használt. Ő maga is készített különleges eszközöket, köztük a mágneses transzlatométert, ami a gravitációs inga mágneses változata.

Kiállításunk további részében az Eötvös hagyatékban megmaradt mágneses műszerek fényképei láthatók.Földinduktor és galvanométer

A földinduktor egy forgatható indukciós tekercs, amelynek a forgás tengelye változtatható. A forgó tekercsben a Föld statikus mágneses tere feszültséget indukál, amelyet egy érzékeny galvanométerrel mérni lehet. A mágneses tér és a tekercs forgástengelyének iránya határozza meg az indukció mértékét. Ily módon a Föld mágneses terének iránya meghatározható.

​​


​​

Galvanométer a földinduktorhoz

Igen kicsi elektromos jelek mérésére szolgáló eszköz. Egy torziós szálon függő mágnestűt tartalmaz, amelyhez egy tükröt rögzítenek. A tű az indukált áram hatására elfordul , az elfordulást a tükörre vetített fénysugár teszi láthatóvá.

​Kohlrausch magnetométer

A mágneses tér nagyságának meghatározására szolgáló eszköz.

​Wild-Edelmann mágneses teodolit

Pontos iránymérésre használható eszköz. Valójában egy igen érzékeny iránytű. A Wild típusú teodolitok ma is világmárkának számítanak.Moureaux féle mágneses teodolit

Pontos iránymérésre használható eszköz. Valójában egy igen érzékeny iránytű.Mágneses érzékelő az Eötvös-hatás kimutatásához

Az Eötvös-hatás kimutatására szolgáló eszköz kétféle érzékelővel készült. Az egyik tükör és fénysugár segítségével tette láthatóvá a műszer lengését. A másik egy apró mágnes mozgásából származó indukció jelét mérte. Az ehhez kapcsolódó mágneses érzékelőtekercs látható a képen.


Mágneses transzlatométer

A torziós inga mágneses változata. A mágneses tér horizontális gradienseit (térbeli változását) méri.II. terem​​​​​

Eötvös portrék​​​​​​​

​​A 12-éves Eötvös Loránd

A képet Keleti Gusztáv festette, aki a gyermek Eötvös házitanítója volt.

A heidelbergi diák jegyzetfüzetével.

​A fiatal egyetemi tanár

​Az Akadémia elnöke, 1889.

Eötvös Loránd 1896-ban.

Eötvös Loránd

Eötvös professzor lóháton érkezik az egyetemre.

Kevély nevű lován a Nemzeti Lovardában.

​Eötvös lóháton.

​

Komáromi-Kacz Endre Eötvös portréja, Székely Aladár fényképe nyomán 1912-ben készült.

Az idős tudós portréja.
vissza​​

Családi képek

Eötvös József, az apa

Eötvös József a nagytekintélyű államférfi és író a korabeli Magyarország egyik legismertebb alakja volt. Kevésbé ismert, hogy Liszt Ferenccel is jó barátságban volt, akivel később is sokszor találkozott. Nevéhez fűződik a zeneakadémia megalapítása is.
Eötvös Loránd felesége

Eötvös Loránd 1876 július 29-én vette feleségül Horváth Gizellát, Horváth Boldizsár, egykori igazságügyminiszter kiváló műveltségű leányát. Házasságukból két leány, Ilona és Rolanda született.Eötvös Loránd felesége fiatal korában

Horváth Gizella az akkori idők fogalmai szerint igen jó nevelésű úrilány, aki szép gyöngyírással ír, kifogástalanul fejezi ki magát, jól és választékosan fogalmaz franciául, tetszetősen zongorázik, itt-ott kissé gyöngélkedik és ideges, de azért háziasszonyi elfoglaltságainak lelkiismeretesen eleget tesz

Eötvös Loránd leányai

Ilona és Rolanda az egyetem épületében lévő professzori lakás folyosóján láthatók.

A két baroness apjuk késztetésére komoly hegymászó teljesítményeket ért el

Az Eötvös lányok lóháton

A két lány - szintén apjuk hatására - szenvedéllyel hódolt egy másik férfias időtöltésnek, a lovaglásnak. És talán mondani sem kell, nem kevés sikerrel.

Eötvös Ilona

Eötvös Loránd Rolanda lányával és kutyájával.

Az Eötvös család pestlőrinci nyaralójuk kertjében.

Az épületet sajnos már lebontották. Ma emléktábla jelzi a nevezetes család nyaralójának helyét az első torziós inga mérések helyszínét.

Az idős tudós kutyáival.
III. terem​​​​​​​

Személyes tárgyak, dokumentumok

Ebben a teremben bemutatjuk Eötvös személyes tárgyait, kitüntetéseit, családi relikviákat. Itt látható néhány érdekes rajz, levél és dokumentum is, amely Eötvös személyéhez kapcsolódik.


1. tárló

A kép a tihanyi kiállítás egyik tárlóját mutatja, amely különböző személyes tárgyakat és dokumentumokat rejt.

​

2. tárló

A kép a tihanyi kiállítás egyik tárlóját mutatja a közeli családtagok fényképeivel, a család címerével és egyéb relikviákkal.Az Eötvös család címere

A család első ismert őse Eötvös Miklós (1656-1717), aki Szatmár megyében különböző közhivatalokat viselt. A bárói rangot fia, az ifjabb Miklós kapta 1768-ban Mária Teréziától haditettei jutalmául. Az ő fia volt Ignác, (1786-1851) Eötvös József édesapja, akit bécsi udvar iránti lojalitása népszerűtlenné tett kortársai körében. Leghírhedtebb ténykedése az 1831-es koleralázadás felszámolása volt.

Szent Száva rend

Eötvös a szerb királytól kapta. Rendkívül ritka kitüntetés.

​

Becsületrend

A Becsületrend a legmagasabb francia kitüntetés, amelyet Napóleon alapított 1802-ben. Eötvös 1881-ben lett a Becsületrend lovagja.

Eötvös Loránd íróasztala

Eötvös Loránd íróasztala és dolgozószobájának berendezési tárgyai a tihanyi kiállításon.

Eötvös síremléke a Kerepesi temetőben

"... A fizika egyik fejedelme halt meg "
( Albert Einstein )​
Rajzok, Levelek​​

A gyermek Eötvös Keleti Gusztáv festőnek, az akkori képzőművészeti iskola vezetőjének magántanítványa volt. Korán tehetségesnek mutatkozott a képzőművészetek és az irodalom terén. Néhány ifjúkori verse is megmaradt, de irodalmi vénája felnőtt korában már csak lebilincselő előadói stílusában nyilvánult meg. A rajzok szeretete azonban végigvonul életén. Diákkori jegyzetfüzete telis-tele van szebbnél szebb rajzokkal, melyekkel úti jegyzeteit illusztrálta.

Eötvös Loránd rajzai

Tóparti táj hegyekkel

A kép Eötvös diákkori úti jegyzeteit tartalmazó naplójából való.Fogadó a hegyekben

A kép Eötvös diákkori úti jegyzeteit tartalmazó naplójából való.Várkastély a Rajna völgyben

A kép Eötvös diákkori úti jegyzeteit tartalmazó naplójából való

Erődtemplom

A kép Eötvös diákkori úti jegyzeteit tartalmazó naplójából való.Levelek​​

A schluderbachi szálloda tulajdonosának levele

Eötvös gyakori és szívesen látott vendég volt Schluderbachban (Carbonin, Dél-Tirol, Olaszország). Nyári szabadságát rendre itt töltötte. Az igazgató levélben számol be neki az elmúlt időszak eseményeiről, és sajnálatát fejezi ki, amiért már régen nem találkoztak.Albert Einstein levele

Einstein a levélben személyesen kéri Eötvöst a potsdami Geodéziai Intézet megüresedett igazgatói posztjának betöltésével kapcsolatban.

Mérési dokumentációk​​

Függővonal elhajlás Aradtól keletre 1.

Az ábra az ingamérésekből származtatott függővonal elhajlási adatokat (piros vonal) és a feltételezett földtani szerkezetet mutatja egy É-D-i szelvény menténFüggővonal elhajlás Aradtól keletre 2.

Az ábra az ingamérésekből származtatott függővonal elhajlási adatokat (piros vonal) és a feltételezett földtani szerkezetet mutatja egy Ny-K-i szelvény mentén.

A balatoni gravitációs mérések eredménytérképe

Eötvös első nagyszabású terepi mérését Balaton jegén végezte 1901- és 1903-ban. Az inga mérések alapján Balaton tengelyével párhuzamos tektonikai vonalat határozott meg. Ez volt az ingamérések alapján levont első földtani következtetés.

Az egbelli gravitációs mérések eredménytérképe, 1916

1916-ban Böckh Hugó, neves magyar geológus kezdeményezésére torziós inga méréseket végeztek Egbell környékén, ahol egy fúrásokból ismert antiklinálisból olajat termeltek. A termelő kút közelében a gravitációs térnek maximuma van, ami a térképen jól látszik.

Az eredmények bizonyították a torziós inga használhatóságát a kőolajkutatásban és elindították Eötvös ingáját a világhír felé.
IV. terem

Fényképek​​​​​​​​​

Eötvös kapcsolatát a természettel nemcsak írásaiban és tudományos munkásságában érhetjük tetten.

 A tájnak, különösen a sziklás hegycsúcsoknak ihletett fotográfusa volt. Művészi értékű felvételein kirándulásainak, hegymászó expedícióinak helyszíneiben gyönyörködhetünk. A majd 100 éves felvételek sokszor meghökkentően jó minőségben maradtak ránk.​​​​​​​​​​​​​

Tájak

Eötvös fényképeinek helyszínei, és a rajta szereplő emberek neve néhány kivételtől eltekintve ismeretlenek.Alpesi táj


Schluderbach látképe

Eötvös rendszeresen Schluderbachban (Carbonin, Olaszország) töltötte nyári szabadságát. Ez volt hegymászó expedícióinak kiindulópontja is.

A Misurina tó

​

Alpesi táj
Hegyek

Ezeknek a felvételeknek a nagy része az olaszországi Dolomitokban készült. Hogy pontosan hol, azt sajnos nem tudjuk. Eötvös Loránd nemcsak fényképezte ezeket a csúcsokat, hanem a legtöbbet meg is mászta. 

Hegymászó teljesítményei révén a "magyar professzor" Dél Tirolban nagy népszerűségre tett szert.


​​

A Cadin csoport

A rajz a Cadin csoport csúcsait ábrázolja az olaszországi Dolomitokban. Középen az Eötvösről elnevezett Cima di Eötvös látható
Terepi mérések, expedíciók

Eötvös Loránd nemcsak kirándulásait, hanem méréseit is szívesen dokumentálta fényképekkel. A műszerkocsi, amit az inga terepi szállításához készítettek kedves témája volt, és sokszor, sokféle környezetben megörökítette. A fényképészt ritkán fotózzák, ezért inkább kollégái láthatók a képeken.

Balatoni mérések (1901, 1903)

Gravitációs mérés a Balaton jegén Siófoknál

Gravitációs mérés a Balaton jegénGravitációs mérés a Balaton jegén TihanynálGravitációs mérés a Balaton jegénGravitációs mérés a Balaton jegénA műszerkocsi

Kettős nagy inga szállítása

A kettős nagy inga a képen a terepi szállításra szolgáló műszerkocsiban látható.Műszerkocsi az egyetem udvaránA műszerkocsi vonatra pakolásaMűszerek a vonatonVízre szállás

Terepi munka

Az első terepi torziós inga mérés a Ság hegyen

Az első terepi inga mérésre 1891-ben került sor. A képen Eötvös távcsővel végzi a leolvasást.

​

Expedíciós tábor Fruska GoránTáborhely

Előkészületek a méréshezHavas táborMűszerszállítás elefántháton

A kép Pekárnak az indiai Assamban tett expedícióján készült.